I en steinerbarnehage pleier vi det rytmiske gjennom en fast dagsrytme, ukerytme og årsrytme.

Rytme er et bærende element i alle livsprosesser, og innebærer alltid en balansert veksling mellom to motsatte kvaliteter eller virksomheter, i et mønster som gjentar seg over tid.

Barnet selv er også et rytmisk vesen, der aktivitet veksler med hvile, søvn med våken tilstand, pusten veksler mellom inn-og utånding.

I sin opplevelse av verden vil et sunnt barn veksle mellom å utforske og undre seg, for så og trekke seg tilbake for å fordøye og integrere opplevelser og inntrykk.

De rytmiske vekslinger mellom konsentrasjon (innånding) og lek/bevegelse (utånding) skaper trygghet, glede og forutsigbarhet for barna. En sunn aktivitet, ro og harmoni oppstår (stressforebyggende).

I barnehagen er hele dagen igjennom planlagt med hensyn til en rytmisk veksling mellom utånding-og innånding.

I frileken eller når de er opptatt med håndverksaktiviteter ånder de virkelig ut og tar alt leketøyet i bruk.

Barna flytter på det de leker, bygger opp og bygger ned , og leken er hele tiden i forvandling.

Når vi så maler, har sanglek/ringleker eller hører eventyr er de dypt konsentrert og tilstede.

 
Eksempel på Dagsrytme

07.30 - 09.00 Barna ankommer. Frilek

09.00 - 10.00 Frilek, kunstnerisk virksomhet

10.00 - 10.30 Opprydding

10.30 - 11.00 Sanglek, eurytmi

11.00 - 11.30 Måltid

11.30 - 12.00 Opprydding/klargjøring

12.00 - 12.30 Hvilestund

12.30 - 14.00 Frilek ute

14.00 - 14.15 Eventyr

14.15 - 14.45 Måltid

14.45 - 16.30 Frilek ute/inne

16.30 Barnehagen stenger


 
Eksempel på Ukerytme

Mandag: Maling/modellering

Tirsdag: Eurytmi/tegning

Onsdag: Turdag

Torsdag: Baking

Fredag: Utedag med bålsuppe