En av grunnpilarene i steinerpedagogikken er at barn lærer gjennom sine sanser.

Barn sanser alt sterkere enn voksne. Det er som en "svamp", hvor alle sanseinntrykk treffer barnet og forplanter seg gjennom hele organismen, hvor hele kroppen er å regne som et sanseorgan.

Arten og mengden av sanseinntrykk er av den største betydning for den fysiske, emosjonelle og intellektuelle utvikling.

Barnets aktive og tillitsfulle måte å ta imot omverdenen på gjør at steinerbarnehagen legger stor vekt på å gi barna varierte sanseopplevelser av høy kvalitet.

Alt inventar og leketøy består av naturmaterialer som gir forskjellige opplevelsesmuligheter; varmt, kaldt, tung, lett.

Leketøyet er enkelt utformet og består bl.a. av stoffer av ull, silke og bomull, treklosser, steiner, kongler, kastansjer, skjell, myke dukker, båter og dyr av tre, utkledningstøy m.m.

Gjennom matlagingen og ukentlig bakedag gir vi barna gode lukts-og smaksopplevelser.

Matlagingen skjer i oppholdsrommet, og vi spiser varme måltider flere ganger i uken.

Maten er vegetarisk med hovedvekt på biodynamiske og økologiske produkter.