Post adresse:
Rudolf Steiner Barnehagen I Asker
Hvalstadlia 3
1395 Hvalstad
Norge

Fiolavdelingen (18 barn fra 3-6 år): Tlf. 66 90 42 24 Jarild B.Bie
Syrinavdelingen (18 barn fra 1,5-6 år): Tlf. 66 90 42 23 Thevagi Viginathasan
Lavendelavdelingen (9 barn fra 1-3 år): Tlf. 66 79 10 06 Susanne Voglstätter
Styrer: Tlf. 66 79 10 05 Tone E. Bjerkely
E-post adresse: rs.barnehage.asker@gmail.com


Åpningstid: 7.30 - 16.30.
Pedagogisk kjernetid fra kl. 9.00 - 14.45, dvs. at barna kan bli hentet etter kl. 14.45.

Ferie:
Ferier og fridager følger Steinerskolen i Asker sin skolerute. Vi har redusert åpningstid/personale i høst/vinterferien , og siste del av juni, for de foreldre som ikke kan ta ferie. Barnehagen er stengt 4 uker om sommeren.

Opptak - Søknadsfristen er 1.mars.
Barnehagen har eget Søknadsskjema. Som kan hentes her: Soeknasskjema.docx (Word fil)

Samordnet opptak krever at alle søkere også må søke på søknadsskjema til Asker Kommune.