Frileken er barnas egen skapende virksomhet. Den er å regne som et møte mellom det barna opplever i sine omgivelser, og det individuelle og unike som er en del av deres vesen.

Frileken har drømmens karakter, hvor barnet tar hele sitt vesen i bruk. Den lever akkurat i overgangen mellom noe virkelig og uvirkelig. Her skjer det mye forskning, bearbeiding, fordypelse og eksperimentering. Med alvor, iver, lystighet og dyp tilfredshet lever de seg inn i leken.

Fantasi og skapertrang er medfødte egenskaper som trenger næring for å utvikle seg. Det er gjennom leketøyet barnet gjør sine sanseerfaringer og får næring til sin skapende fantasi. Enkelt og lite bearbeidet leketøy av naturmaterialer gir forskjellige opplevelsesmuligheter; varmt, kaldt, tungt, lett. Leketøyet består bl.a. av stoffer av ull, silke, bomull, treklosser, steiner, kongler,kastanjer, skjell, trebåter-og dyr, stådukker, myke dukker av stoff m.m.

De voksnes praktiske arbeidsprosesser er en stor inspirasjonskilde for barnas lek. I frileken er de voksne alltid i gang med praktiske gjøremål som er nødvendige i et hjem, som matlaging, sying, reperasjon, rengjøring, oppvask, spikking, raking o.l. I det senere voksenlivet vil egenskaper fra leken vise seg i dyktighet og kreativitet i ens arbeid og i måten å mestre livet på.