Stortinget har gitt Steinerskolene lov til å beholde sine seksåringer i barnehagen. Intensjonen er at "førsteklassingene" integreres i aldersblandede barnehagegrupper. Forskningen har bekreftet vår erfaring: Det er ingen læringsgevinst å hente ved tidlig skolestart. Kunnskaper kan hentes inn, men ingen kan hente inn tapt tid til fri barnelek. Lek er barnets vei til utvikling og kunnskap.

I steinerbarnehagenes aldersblandede grupper streber vi etter at alle barna skal få utvikle sine individuelle og alderstypiske egenskaper. Erfaringsmessig ser vi at seksårsalderen er en krevende brytningstid både for barnet og omgivelsene. Seksåringen har mistet femåringens stabilitet og må prøve ut sin verden for å finne nytt fotfeste. Seksåringen er inne i en sterk, fysisk utvikling. Lemmene strekker seg og nye ferdigheter i armer og ben skal prøves og øves.

Klassedannelse og undervisningsopplegg er ikke til barnas beste i denne alderen. Seksåringen trenger mye oppmuntring og voksenkontakt i sin pendling mellom å være liten og stor. Nettopp dette året har barnet særlig behov for kjente og trygge omgivelser. Alle overgangsfaser i livet er labile og derfor lite egnet til forandring av oppvekstvilkårene. Det er derfor av stor betydning at seksåringen får sitt "skolemodningsår" i barnehagen og ikke som minst blandt de store i skolen.