Som en del av ukerytmen er maling, modellering, baking, tegning og eurytmi lagt inn. Dette gir barna en opplevelse av gjennkjennelse og trygghet, og gjør at de lettere kan stige inn i aktiviteten. Prosessen og ikke resultatet står i fokus. Utforskertrangen næres gjennom de forskjellige kunstneriske utrykksformer og materialer.

Maling
Vi bruker flytende akvarellfarger, gjennomfuktede ark og store pensler. I begynnelsen maler barna bare med en farge, så de får god tid til å leve seg inn i den enkelte farges kvalitet og egenart. Vi bruker primærfargene gult, blått og rødt.

Modellering med bivoks
Til modellering brukes bivoks. men også leire og andre materialer kan være aktuelt ved ulike anledninger. Modellering øver finmotorikken, samtidig som det gir mange varierte sanseopplevelser. Alle formene som oppstår, virker inn på barnas fantasi.

Eurytmi
Eurytmi er et gresk ord og betyr skjønn bevegelse eller skjønn rytme. Eurytmiens bevegelser er knyttet til språket og musikken. Hver bokstavlyd, tone og intervall har sin karakteristiske bevegelse ut fra sin klanglige egenart. Eurytmien har til hensikt å utvikle et harmonisk forhold mellom bevegelse og fantasi, musikk og språk.

Den hjelper barna til å bli hjemme i sin egen kropp og øver opp romfølelsen. Eurytmistunden varer fra 10 til 20 minutter, og har ofte en liten fortelling som gjentas over flere uker. Ingen forklaringer eller form for trening blir utøvet, men man øver bevegelsestrang og etterligningsevne, og arbeider med rytmer og kvaliteter som liten, stor, tung, lett, samt sammentrekning og utvidelse.