Kalender

Januar 2024
Tirsdag 2. (uke 1)

Planleggingsdag

Onsdag 3. (uke 1)

Første barnehagedag etter juleferien

Tirsdag 30 (uke 5)

Felles foreldremøte kl. 18.00 – med Helle Heckmann

Februar 2024
Fredag 9. (uke 6)

Fastelavensfest – for barna i barnehagetiden

Mandag 19. - Onsdag 21. (uke 8)

Vinterferie  – med pass og påmelding

Torsdag 22. - Fredag. 23. (uke 8)

Vinterferie – barnehagen er stengt

Mars 2024
Mandag 25. -1.april (uke 13)

Påskeferie

April 2024
Tirsdag 2. (uke 14)

Planleggingsdag – felles med barnehagene i Asker kommune. Barnehagen stengt.

Onsdag 3. (uke 14)

Påskefest for barna i barnehagetiden

Mandag 15. (uke 16)

Foreldremøte for Lavendel, kl. 18.00

Tirsdag 16. (uke 16)

Foreldremøte – avdelingsvis S/F, kl. 18.00

Lørdag 27. (uke 17)

Vårdugnad, 10.00 -14.00

Mai 2024
Onsdag 1. (uke 18)

Fri – arbeidernes dag

Fredag 3. (uke 18)

Barnehagestevne. Barnehagen stengt.

Torsdag 9. - Fredag 10. (uke 19)

Kristi Himmelfart. Barnehagen er stengt.

Torsdag 16. (uke 20)

Pinsefest – for barna i barnehagetiden

Fredag 17. (uke 20)

Grunnlovsdag – fri

Mandag 20. (uke 21)

2. pinsedag

Juni 2024
Onsdag 12. (uke 24)

Vaskedugnad kl. 17.00

Fredag 21. (uke 25)

Sommerfest – kort dag m/foreldre frem til ca kl. 12.00

Mandag 24. - Fredag 28. (uke 26)

Sommerpass m/påmelding for de som trenger det (kl. 08.00 – 16.00)

Juli 2024
Mandag 29. - onsdag 31. (uke 31)

Planleggingsdager for personalet

August 2024
Torsdag 1. (uke 31)

Barnehagen åpner etter sommerferien (for tidligere barn)