Kalender

August 2022
Mandag 1. - Onsdag 3. (uke 31)

Oppstart og planlegging for personalet

Torsdag 4. (uke 31)

Første barnehagedag etter sommerferien

Mandag 22 (uke 34)

SU-møte for medlemmer Kl. 18.00

September 2022
Mandag 5. (uke 36)

Foreldremøte:  Lavendel: 17.30-18.30. Felles: 19.30 – avdelingsvis

Tirsdag 13. (uke 37)

Julemarkedskurs: kl. 18.00

Fredag 16. (uke 37)

Høstfest for barna

Mandag 19. (uke 38)

Julemarkedskurs: KL. 18.00

Lørdag 24. (uke 38 )

Høstdugnad, kl. 10-14

Mandag 26. (uke 39 )

Julemarkedskurs: kl. 18.00

Fredag 30. (uke 39 )

Michaelsfest for barna

Oktober 2022
Mandag 3. (uke 40)

Julemarkedskurs kl. 18.00

Mandag 3 - fredag 7. (uke 40)

Høstferie – med mulighet for pass 3.-5.

Mandag 10. (uke 41)

Julemarkedskurs kl 18.00

Tirsdag 18. (uke 42)

SU-møte for medlemmer, kl. 18.00

Onsdag 19. (uke 42)

Julemarkedskurs kl 18.00

Tirsdag 25. (uke 43)

Foreldremøte for siste års-gruppe, kl. 18.30
Foreldremøte for Syrin og Fiol, avdelingsvis kl. 19.00

November 2022
Mandag 1. (uke 44)

Julemarkedskurs, kl. 18.00

Mandag 7. (uke 45)

Foreldremøte for Lavendel

Torsdag 10. (uke 45)

Lanternefest med foreldre, kl. 18.00

Torsdag 24. (uke 47)

Juleverksted – klargjøring – for foreldre og ansatte

Lørdag 26. (uke 47)

Rigging av julemarked på Asker Museum – for foreldre og ansatte

Søndag 27. (uke 47)

Julemarked på Asker Museum

Tirsdag 29. (uke 48)

Adventshage – Syrin

Mandag 28. (uke 48)

Planleggingsdag – barnehagen er stengt.

Desember 2022
Fredag 2. (uke 48)

Adventshage for Fiol – for barna i barnehagetiden kl. o9.00

Onsdag 21. (uke 51)

09.00 – Juleavslutning med foreldre (kort dag) – Syrin og Fiol
11.00 – Juleavslutning med foreldre – Lavendel

Januar 2023
Tirsdag 3. (uke 1)

Første dag i barnehagen etter juleferien.