Velkommen til Rudolf Steinerbarnehagen i Asker

Sansning, rytme og etterligning/forbilde betraktes som grunnlag for all læring og vekst i den første 7-års-fasen i barnets liv. Dette får omfattende konsekvenser for det praktisk-pedagogiske arbeidet i barnehagen. De er grunnpilarer i vårt pedagogiske arbeid og vårt utgangspunkt for valg av arbeidsmåte, organisering og vurdering.

Velkommen til Rudolf Steinerbarnehagen i Asker

Sansning, rytme og etterligning/forbilde betraktes som grunnlag for all læring og vekst i den første 7-års-fasen i barnets liv. Dette får omfattende konsekvenser for det praktisk-pedagogiske arbeidet i barnehagen. De er grunnpilarer i vårt pedagogiske arbeid og vårt utgangspunkt for valg av arbeidsmåte, organisering og vurdering.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Mestring

I barnehagen lærer barna selvhjulpenhet og mestring, både i gruppen og på et individuelt nivå. Barna kler på seg selv, lager mat, maler mel, baker brød. Barna deltar i ryddestund, raker løv på høsten og hjelper til i hagen.

Matlaging

Økologisk mat

All maten som serveres i barnehagen er økologisk og vegetarisk. Barna deltar i matlagingen. Vi maler vårt eget speltmel som vi baker brød av. Barna lærer å kutte frukt og grønnsaker, dekke på bordene og bruker alle sansene under matlagingen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Årstidsfestene

Årstidsfestene er et helt sentralt element i vår pedagogikk. De fleste av årstidsfestene som vi feirer i barnehagen, er en del av gamle tradisjoner. Årstidsfestene er høydepunkter for både både store og små gjennom året.

Sanseopplevelser

Vi legger vekt på å gi barna sanseopplevelser av høy kvalitet, noe som viser seg i den estetiske utformingen av det fysiske miljøet i barnehagen. Sansene blir også stimulert gjennom daglige praktiske og kunstneriske virksomheter, gode muligheter for lek og gjennom feiringen av fester. At barnet får ro og mulighet til å hengi seg til opplevelsene er også avgjørende, uten å bli avbrutt av de voksnes begeistring, forstandsmessige forklaringer eller faktaopplysninger.

Sanseopplevelser

Vi legger vekt på å gi barna sanseopplevelser av høy kvalitet, noe som viser seg i den estetiske utformingen av det fysiske miljøet i barnehagen. Sansene blir også stimulert gjennom daglige praktiske og kunstneriske virksomheter, gode muligheter for lek og gjennom feiringen av fester. At barnet får ro og mulighet til å hengi seg til opplevelsene er også avgjørende, uten å bli avbrutt av de voksnes begeistring, forstandsmessige forklaringer eller faktaopplysninger.

Galleri

Se bilder fra barnehagen gjennom året.

Avdelinger

Les mer om våre avdelinger og kontaktinfo.

Praktisk info

Praktisk info om utstyr, dugnader, sykdom etc.

Kalender

Les mer om aktiviteter og viktige datoer.

Kunstnerisk virksomhet

Praktiske og kunstneriske aktiviteter som baking, maling, tegning og modellering med bivoks er lagt inn i ukerytmen. Prosessen og ikke resultatet står i fokus.

Barnas frilek

I barnehagen er leken ikke et middel, men et mål i seg selv. Alle sanseinntrykk som barna tar opp i seg, bearbeides. I leken kommer det individuelle og unike i barnet til uttrykk.