Praktisk info

Garderoben

Vi vil gjerne at barna er aktivt med i avkledningen, henger tøy på plass, sko/støvler settes under benk, tar tøfler på (jfr.mestring), og holder orden på plassen og tingene sine. Dette gjør at barna får et forhold til plassen sin, ved å holde orden. Ved ankomst hilser de voksne på barna (og gjerne dere foreldre) ved å hilse i hånden,

det samme ved henting på slutten av dagen. Det er viktig at en av avdelingens personale har sagt”takk for i dag” ved å ta i hånden, slik har personalet til enhver tid oversikt over hvor mange barn som er i gruppa. Blir barna hentet av en annen enn foreldrene, må man å gi beskjed om dette til personalet, av sikkerhetshensyn.

Henting og levering av barn

Hver avdeling har sin egen port og inngangsparti. Dvs. Syrin -og Fiolavdelingen bruker den samme porten men har hvert sitt inngangsparti. Det er viktig at barna opplever forutsigbarhet i bringe og hentesituasjoner, samtidig som det er viktig at dere foreldre hver dag ser på oppslagstavlen, og har muligheten til å snakke med en ansatt før dere henter. Vi ber dere hver dag levere og hente barna gjennom avdelingens port og inngangsparti.

Vi ønsker å skjerme «trafikken» av voksne gjennom hagen, som er barnas lekeområdet. Når noen barn blir hentet kan det fortsatt være mange barn som er opptatt i lek, og hvor det kan være lenge igjen før de blir hentet. Det beste for barnas lek er da at dere voksne venter ved utgangsdøren/sandkasseområdet, så de ansatte henter/gir beskjed til de barna som skal hjem.

Dugnad

Dugnad er en aktivitet som er viktig for barnehagen. Vi er avhengig av foreldreinnsats for å ha et område og hus som er bra for barna våre å være i. Det er også viktig at barna ser at foreldre kan delta i å gjøre det fint i barnehagen. De blir stolte av dere. Dugnadsinnsats er som kjærlighetskrefter til barnehagen og barna, og området vi alle er en del av. Gjennom året er det tradisjonelt tre dugnader, – høstdugnad, vårdugnad og vaskedugnad. Her er det pliktig oppmøte for minst en av foreldrene. Har dere ikke mulighet til å stille på dugnaden, ber vi dere gi beskjed, slik at vi kan avtale annet arbeid før eller senere.

Høst- og vår dugnaden gjennomføres en gitt lørdag, fra kl 10.00 – kl. 14.00 el. 15.00, avhengig av oppgaver/prosjekter. Vaskedugnaden i juni, som innebærer vask av avdelingene innvendig, prøver vi å legge til en hverdag, med mulighet for suppe til familien i forkant av vaskingen (kun for familier som deltar). Aktiviteter på dugnad varierer, alt fra raking og gressklipping, til beising og gjerdebygging. Det vil bli gitt nærmere beskjed før hver dugnad om arbeidsoppgavene og fordeling av disse.

Feriepass

I skolens høstferie, vinterferie (mandag, tirsdag og onsdag) og uken etter sommerfesten tilbyr barnehagen passordning til barna som ikke har mulighet til å ta ferie. Barnehagen holder stengt torsdag og fredag i høst- og vinterferien. Pass i ferien innebærer en noe kortere åpningstid. hver dag fra kl 08.00- 16.00. Det er ikke lagt opp til kunstneriske/pedagogiske aktiviteter disse dagene, men frilek.

Matpakker og drikke til to måltider medbringes hjemmefra hver dag. Påmelding til dette skjer på forhånd, og informasjon og påmelding skjer pr. epost. Vi ber om at denne påmeldingen blir gjort nøyaktig, og at evt. endringer meldes så fort som mulig. Det er fordi antall ansatte blir tilpasset etter hvor stor barnegruppa blir.

Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen utgjør en vesentlig del av barnehagens inntekter. Resten er driftstilskudd fra kommunen (+ noe fra julemarkedet). Derfor er det viktig at giroene betales i tide. Foreldrebetalingen for 2018 er kr 2.910 + 350 i matpenger i 11 mnd. (juli er betalingsfri). Forfall er den 1. i hver mnd. Giroer som ikke er registrert innbetalt i barnehagen den 14. belastes med et gebyr på neste måneds giro. Dersom noen får problemer med foreldrebetalingen må stiftelsen kontaktes. Slike henvendelser blir selvsagt behandlet konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at uteblitt betaling i 2 mnd. uten at stiftelsen er blitt kontaktet gir barnehagen

rett til å si opp plassen (jfr. bestemmelsene i foreldrekontrakten). Asker kommune bidrar med 30% søskenmoderasjon av den kommunale satsen for tilsvarende åpningstid, når familien er bosatt i kommunen (må være Asker-registrert i folkeregisteret). Familier med lav inntekt kan søke Asker kommune om tilskudd. (Skjema fås i kommunen) Det søkes for hele året på en gang (innen utgang av juni), og dokumentasjon på inntekt må vedlegges (ikke eldre enn 1 mnd. gammel). Husk å ta vare på innbetalingskvitteringer til bruk for selvangivelsen.

Kommunikasjon med foreldrene

I det daglige blir det liten mulighet for lange samtaler med personalet i barnehagen, særlig ved levering. Når det er viktige beskjeder eller spørsmål som skal overbringes, kan dere fortrinnsvis ta personalet med utenfor/tilside, for å unngå snakk over barnets hode. Ved behov for lengre samtaler ber vi dere avtale en samtale pr. telefon eller et møte, for eksempel ved henting eller når avdelingsleder har administrasjonstid. Informasjon til foreldre utenom det som står her, i Årsplanen og i Virksomhetsplanen, vil bli gitt skriftlig eller pr. epost. Foruten informasjon pr. epost vil det og hende at infobrev henges på hver enkelt hylle eller blir hengt på oppslagstavle/dør i barnehagen. Husk å se på oppslagstavlen og inngangsdør hver dag.

 

Foreldremøter er obligatoriske og holdes på kveldstid fire ganger i løpet av barnehageåret, to ganger i hvert semester. Disse møtene gjennomføres avdelingsvis, felles eller i en kombinasjon av disse to. Her settes det en agenda på forhånd. Ved spesielle ønsker om tema eller pedagogiske spørsmål kan disse meldes til barnehagen eller SU god tid på forhånd.

I løpet av barnehageåret legges det opp til foreldresamtaler med avdelingsleder. Det blir satt opp liste med tider for dette der foreldre kan skrive seg på. I denne samtalen vil avdelingsleder ta utgangspunkt i Samarbeidsavtalen som er en skriftlig dokumentasjon på målsetting/oppfølging av barnets utvikling og hva vi kan støtte det i. Barnehagen har et Samarbeidsutvalg der det er representanter fra hver avdeling. Det er et samarbeidsorgan mellom foreldrene og barnehagen. Samarbeidsutvalget har ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av dugnader, julemarked m.m.. Se mere om Samarbeidsutvalgets rolle i virksomhetsplanen.

 

Er det noe dere foreldre lurer på (pedagogisk, praktisk..), vil meddele eller har spørsmål om, er det viktig at dere tar dette opp med avdelingsleder, daglig leder eller Su-representant på avdelingen. Det lønner seg sjelden å vente med ting man lurer på, eller er bekymret for, og da vil enhver tid passe med hensyn til en samtale.

Maten i barnehagen

Hver dag tilbereder og serverer vi to måltider mat, unntaksvis på turdag, da det kun er matpakke hjemmefra. Vi har et sunt og sammensatt kosthold som baseres på grønnsaker og korn,- vegetarisk mat. Vi varierer med varm og kald mat gjennom uken. Råvarene vi bruker er biodynamisk og økologisk dyrket. Vi følger den faste ukemenyen som er satt opp med unntak av årstidsfestene da vi har festmeny. Bruk av melk og sukker i matlagingen begrenses til et minimum i hverdagen (for stabilt blodsukker og unngå allergier). Barna får urtete og vann daglig, og saft/juice til årstidsfeiringer. Vi tilrettelegger maten for barn med spesielle allergier eller intoleranser, men til årstidsfester kan dere bli bedt om å ta med mat hjemmefra.

Vi lager grønnsakssuppe/grønnsaksretter og varierer uti fra årstiden, for eks. gresskarsuppe på høsten, gulrotsuppe, blomkålsuppe og kanskje brenneslesuppe på våren. Formiddagsmaten består av 1 dag med grøt og 3 dager med suppe/grønsaksretter. Ettermiddagsmaten er et lettere måltid, bestående av knekkebrød eller brød med enkelt pålegg for eksempel hjemmelaget kvark, hirsepostei og frukt. Torsdag bytter vi om, da vi lager bålsuppe ute på ettermiddagen. Vi kverner selv vårt korn til brødet (spelt), baker det sammen med barn og serverer det med enkelt pålegg, for eksempel hjemmelaget kvark og frukt. Barna smører selv, og vi øver oss på mestring og selvhjulpenhet og gode rutiner ved bordet.

Tilvenning av nye barn

De første dagene i ny barnehage kan ofte være svært krevende for barna, og de trenger tid til å finne seg til rette. Jo mindre barnet er, desto lenger tid trenger det på tilvenning. I vår barnehage har vi satt opp de tre første dagene av barnehageåret til tilvenning. Ta gjerne litt korte dager siden det er mange nye inntrykk for barna.

Etter hvert kan dere bli borte i kortere perioder fra barnet, og utvide til lengre. Det er dere som foreldre som kjenner barnet best, vær lydhøre overfor barnet og få ”hjelp” av personalet. Vi har samtaler underveis der vi avtaler hva som er best for barnet, om barnet for eksempel trenger lenger tilvenningstid.

Bleier

Foreldre med barn som bruker bleier må til enhver tid sørge for at det finnes bleier i barnehagen. Vi holder bleiekrem, kluter og andre hygieneartikler. Det er ønskelig at barna har ”klistrebleier” og ikke ”up&go”, da dette letter skiftesituasjonen. Når barnet er klart/modent for å slutte med bleier (1-3 år) vil personalet i samarbeid med foreldre sørge for at pottetrening blir gjennomført.

Forsikring

Både barn og voksne er forsikret i barnehagetiden (Gjensidige). Barnehagen må imidlertid ha tillatelse fra foreldrene hvis barna skal fraktes i bil til f.eks. et tursted.

Julemarked

Julemarked arrangeres hvert år på Asker Museum første søndag i advent. Dette er en aktivitet som i stor grad er avhengig av foreldres innsats. På julemarkedet selges det matvarer/delikatesser, leker, klær, adventskranser og annet som foreldrene bidrar til å lage.

Det er også kafé med hjemmelagde kaker og grillmat. Vi har barneaktiviteter som besøkende kan delta på slik som snekring, rulling av bivokslys, toving m.m. Det vises også dukketeater. Planleggingen av dette starter tidlig, det kreves mye jobb og innsats til dette.

Mobilfri sone

Barnehagen har mobil-og trådløs-fri sone. Vi ber derfor alle foreldre om å slå av mobilen (ikke bare sette på lydløs)når dere kommer til barnehagen. Vi ønsker å beskytte det lille barnet mest mulig, og at dere foreldre er der for barnet i bringe-og hentesituasjoner. Vi takker for forståelsen. Se mer utfyllende notat bak i årsplanen.

Matpakker

Frisk luft og stor fysisk aktivitet gir sultne barn. Se til at barnet ditt har med seg en raus og sunn matpakke som gir god næring og energi. Unngå søte pålegg, søte kjeks og yoghurt i matpakka. Sunne alternativer til snacks kan være frukt eller grønnsaker i biter eller rosiner/nøtter.

Parkering

Ved bringing og henting kan det til tider være mange biler på parkeringsplassen. Vi ber om at dere tar hensyn til naboene våre og unngår å parkere på fortau og i grøftekanter utenfor parkeringen! Ved store samlinger i barnehagen, f.eks dugnader og årstidsfester med foreldre, ber vi dere om å finne alternative parkeringsplasser, f.eks ved stasjonen.

Etter utvidelsen av parkeringsplassen har vi lagt tilrette for parkering av biler for ansatte inne på området v/porten inn til Syrin/Fiol. Vi ber dere foreldre parkere oppe ved veien ved bringing og henting, og at dere går det siste stykke med barna. Det er ikke tillatt å parkere her hele dagen.

Private leker og pyntegjenstander

Vi ønsker at private leker og pyntegjenstander blir værende hjemme slik at ikke oppmerksomhet og konkurranse rundt dette oppstår. Smykker og leker har også en tendens til å forsvinne eller bli ødelagt. Har barnet noe av dette med seg, vil vi ta vare på det for dere til dagens slutt. Barn under tre år kan ha med seg kosedyr eller dukke til sove/hvilestunden.

Påkledning

Husk å merke alle klær! Bruk gjerne merkelapper eller tusj og sett det godt synlig. Husk å merke begge votter, sokker og sko. Dette sparer personalet for mye tid og leting, som vi heller kan bruke til å assistere med påkledning. Innendørs i barnehagen skal barnet ha egnede innesko. Vi anbefaler tøfler/sandaler med fast såle som sitter godt på foten. Det er også en fordel om barnet kan være selvhjulpen med å ta av og på skoene.

Klær som brukes i barnehagen bør være praktiske og gode å bevege seg i samt tåle å bli sølt på. Klær som brukes i utelek i barnehagen må tåle hard bruk, og de må tåle å bli skitnet til og bli våte. Klærne må tilpasses årstiden, og i overgangen mellom høst/vinter og vinter/vår er det bedre å ha for mye klær liggende i reserve enn for få.

Barnet har en kurv stående på hyllen over plassen sin i garderoben som er tiltenkt skiftetøy. Sørg for at det til enhver tid finnes truser, sokker/strømpebukser, bukse og genser til innebruk, og ekstra votter/regnvotter, lue og ulltøy til utebruk. Parkdress/vinterdress, regntøy og støvler skal alltid være i barnehagen, men sjekk hver dag om det bør tas med hjem til vask og tørk.

Til regntøy anbefaler vi god kvalitet som tåler mye vann samt glidelås i tillegg til knapper på regnjakka. Pass på at det alltid finnes strikker som er hele under beina på regnbuksa. Avtagbar hette er en fordel, siden sydvest ofte er et bedre alternativ enn hette. Sydvesten gir større bevegelse, bedre hørsel og man unngår at barna blir våte i panne/ansikt.

Vi anbefaler også bruk av ulltøy innerst til utebruk. Ull regulerer varme/kulde og holder på varmen om det skulle bli vått. Vår og sommer skal barna ha med seg solhatt eller caps i barnehagen. Unngå solskjermer, da disse ikke beskytter hodet i sola. Solkrem med høy faktor hører også med. Vi ønsker å beskytte barna mot sola ved at de har på seg t-skjorte med ermer, og ikke kjoler og topper med stropper.

Generelt når det gjelder påkledning så ønsker vi at barna utstyres med klær og skotøy som er mulig for barna å mestre. Unngå vanskelige knapper/glidelåser, belter, snøring og annet som gjør at barna blir avhengig av voksenhjelp for å få det opp og igjen. Selvtilliten øker for hver gang ”barna klarer selv.”

Sykdom og fravær

Vi ønsker alltid å få beskjed om fravær og sykdom innen kl 09.00 på telefon til avdelingene. Hvis barnet er sykt, d.v.s. ikke er i form til å være sammen med andre barn eller til å være ute, er det også for sykt til å være i barnehagen. Når barnet har lus, feber, oppkast, diaré, øyekatarr, brennkopper, vannkopper og andre smittsomme sykdommer skal barnet uten unntak holdes hjemme til behandling er gjennomført og smittefaren er over.

Barn bør ha en feberfri dag hjemme før de kommer tilbake til barnehagen. Hvis barnet blir sykt i løpet av dagen, kontakter barnehagen foreldrene etter telefonnummer som er oppgitt på adresselisten. (Gi raskt beskjed ved eventuelle endringer av telefonnummer.)

For mer detaljert informasjon om sykdommer, se lenger ned på siden. 

Tauhshetsplikt

For personalet i barnehagen og for medlemmer i SU gjelder reglene om taushetsplikt i henhold til Forvaltningslovens paragraf 13.

Turdag

Syrin og Fiol har turdag fredag hver uke. Denne dagen tilbringer vi stort sett utendørs, så lenge ikke været hindrer oss i det. Barna kommer ferdig påkledd til barnehagen med det tøyet på som årstiden og været krever. Denne dagen medbringes matpakke, drikke og tursekk hjemmefra. Se forøvring punktet om bekledning. Husk ekstra skift med votter m.m Dagen starter ute i barnehagen, før vi så kl 09.00 samler barna og går ut av området. Vennligst ring før kl. 09.00 hvis dere blir hjemme på turdag, slik at vi slipper å vente forgjeves. Vi har en fast rute og et fast tilholdssted som vi går til hver uke.

Dette gjør at barna blir trygge på tursituasjonen, og kan forholde seg til reglene og grensene vi har. Vi følger naturen gjennom alle årstidene og vi ser hvordan det kjente stedet forandrer seg fra gang til gang. I skogen har vi byggeprosjekter på gang, eller et klatretre som barna lærer seg å mestre. Aking, spikking, blomsterkransbinding og andre aktiviteter foregår gjennom årets løp. Utover dette har vi en tur til bondens gård for å skjære korn om høsten. Egen informasjon blir sendt ut på forhånd.

Uteleken

Uteleken er også en del av den pedagogiske hverdagen i barnehagen. De voksne som er ute sammen med barna holder på med praktisk og meningsfylt arbeid ut i fra årstiden. Dette kan være å stelle og vanne blomsterbed, rake løv, måke snø osv. Vi sager ved, snekrer, rydder og holder på med ulike trearbeider. Barna har ulike aktiviteter, slik som sandkasser, klatrehus, klatring i trær, trær/stubber, trapper/bakker og aking/ snølek om vinteren. Personalet har hver sin ”sone” der vi har tilholdssted med våre aktiviteter.

Dette sikrer også at vi til enhver tid har overblikket og kan følge med på utesituasjonen, og hjelpe til i leken. Voksnes aktiviteter trekker ofte barna med i gjøremålene, og den voksnes tilstedeværelse gir en god utelek. Vi har laget en natur(-lig)- uteplass, hvor barna får bevege seg fritt i naturlige omgivelser, og hvor de selv er midtpunktet i lekeprosessen. Det legger opp til skapende frilek, hvor fantasien og det sosiale samspillet med andre barn står i sentrum.

Rengjøring/ vask av barnehagen

Rengjøring/vask av barnehagen skjer i samarbeid mellom foreldre og innleide renholdere. Vaskelisten på hver avdeling viser hvilke helg den enkelte familie har ansvar for vask. Alle familier, enten de har ett eller flere barn, har en vaskehelg pr. semester. Dette innebærer vask av hele avdelingen. Personalet planlegger hvilken avdeling det skal vaskes

på hvis en familie har flere barn fordelt på flere avdelinger. Nøkkel til avdelingen blir levert ut og går på rundgang. Vennligst se til at denne blir levert videre til neste familie på lista og at den ikke blir borte. Vaskeinstruks henger på hver avdeling, og spør de ansatte hvis noe er uklart.

Sykdom

Feber

Barns normale temperatur kan variere. Mer enn 38° C målt i endetarmen anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfri. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

Diaré med eller uten brekninger

Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som konstitusjonelt har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand. Ved diarétilstander hvor man mistenker næringsmiddeloverført mikrobe (for eksempel etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer.

Øyekatarr (konjunktivitt)

Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.

Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på konjunktivitt skal undersøkes av lege. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn med konjunktivittsymptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen, men kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Ved usikkerhet bør smittevernlegen i kommunen kontaktes.

Forkjølelse

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Meslinger

Barnet kan vende tilbake til barnehagen tidligst fire dager etter opptreden av utslett dersom allmenntilstanden ellers er god.

Forkjølelse

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Influensaliknende symptomer

Influensaliknende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre.

Hoste og andre luftveissymptomer

Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for bl.a. kikhoste.

Ørebetennelse

Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Brennkopper

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll, Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og små lesjoner vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved mer utbredte lesjoner vil det være nødvendig at lesjonene er tørre og i god tilheling.

Hodelus

Hvis det oppdages hodelus hos barn i barnehagen eller skolen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Barnet kan fortsette i barnehagen eller skolen som normalt etter så raskt som mulig ha begynt på lusekur.

Kikhoste

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir pasienten vanligvis smittefri 5 dager etter igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage eller skole dagen etter igangsatt behandling. Friske nærkontakter som settes på profylaktisk behandling trenger ikke å være hjemme fra barnehage.

Mark (barnemark) / spolmark

Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn.

Norovirusinfeksjon

Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør holdes hjemme i denne perioden. Man bør vente 48 timer etter opphør av diaré og oppkast før barnet sendes i barnehagen. Kontrollprøve ikke nødvendig. God håndhygiene er viktig for å forebygge smittespredning. Med god håndhygiene menes hyppig håndvask med såpe og rennende vann. Alkohol basert hånddesinfeksjon er ikke en erstatning for håndvask med såpe. Ved norovirusutbrudd er det spesielt viktig med den mekaniske rengjøringen med såpe og vann for å fjerne virus. Det er viktig å foreta hyppig rengjøring og desinfisering av stellebord og leker. En bør alltid bruke engangshansker ved bleieskift, og brukte hansker og bleier skal legges i lukkede plastposer før de kastes.