Søk om plass

Kommunens søknadskjema

Før du søker, må du finne ut hvilke barnehager dere vil søke på. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Asker kommune ser du hvor alle barnehagene i kommunen holder til og hva de tilbyr. I søknaden kan du føre opp 5 barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Barnehagens søknadskjema

Samordnet opptak krever at alle søkere også må søke på søknadsskjema til kommunen i tillegg til vårt eget søknadsskjema. Vi gir også søskenmoderasjon til familier med flere barn i barnehagen. Spør oss gjerne om du vil vite mer.

Barnehageopptaket

Alle barnehagene i Asker samarbeider om opptaket. Søknadsfristen er 1. mars
For å være med i hovedopptaket må du sende inn søknaden senest 1. mars klokka 23.59. Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da har du ikke rett til plass, men du kan få plass dersom det er ledig.

Priser

Makspris fra 2020 er i statsbudsjettet foreslått til kr 3135  per måned
Søskenmoderasjon for barn nummer 2 ytes med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. Søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere er 50 % av maksimal kommunal sats.